Metoda callana


PRZEWAGA METODY CALLANA NAD METODĄ TRADYCYJNĄ

Organizacja Metody Callana przez 15 lat, począwszy od 1960 roku, prowadziła prace badawcze związane z doskonaleniem metody. Zyskała ona bardzo pozytywne opinie wśród największych autorytetów zajmujących się nauczaniem języka angielskiego. Ze względu na szybkie tempo nauki, szkoły stosujące Metodę Callana przygotowują większą liczbę studentów do egzaminów Cambridge niż szkoły stosujące inne formy nauczania, a także uzyskują wyższy procent zdanych egzaminów. Metoda Callana umożliwia opanowanie języka angielskiego CZTERY RAZY SZYBCIEJ niż przy zastosowaniu jakiejkolwiek innej formy nauki języka. Student mówi i słucha czterokrotnie więcej w czasie lekcji. W związku z tym uczy się on w czterokrotnie krótszym czasie. W każdej innej metodzie nauki języka, student przyswaja lekcję tylko przez około 15 sekund z każdej minuty, co stanowi około 25%. Przez resztę czasu jego umysł jest rozproszony. Ucząc się Metodą Callana, student jest zmuszony do słuchania przez 60 sekund na minutę (tzn. 4 razy więcej niż zwykle), ponieważ studenci są stale „bombardowani” pytaniami nauczyciela i nie wiedzą kiedy zostaną zapytani. Metoda Callana maksymalnie wykorzystuje czas dostępny w czasie zajęć. Gwarantuje ona doskonałe rezultaty każdemu studentowi. Nie zajmuje ona dużo czasu na zadania domowe (poprawianie dyktand). Jest łatwa, interesująca i przyjemna. Jest odpowiednia dla studenta w każdym wieku bez względu na cel studiowania języka. 

POKONYWANIE NIEŚMIAŁOŚCI W MÓWIENIU

Spośród czterech aspektów nauki języka, takich jak czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie – mówienie uważa się zwykle za najtrudniejsze. Ucząc się Metodą Callana, student jest nie tylko zmuszony do słuchania przez cały czas, ale również do mówienia, gdyż wciąż zadawane mu są pytania. W ten sposób szybko pokonuje on wstępne zakłopotanie, które może wystąpić przy mówieniu – co daje mu pewność siebie w konwersacji również poza klasą. Pokonywanie nieśmiałości studenta to zatem kolejna zaleta Metody Callana. Wielu studentów uczących się języka obcego obawia się mówić. W Metodzie Callana opartej w większości na pracy ustnej (pytanie – odpowiedź), student zmuszony jest do mówienia, w konsekwencji szybko pokonuje swój lęk. Największymi wrogami uczenia się są nuda i słaba pamięć. Metoda Callana z łatwością pokonuje nudę dzięki szybkości prowadzonych zajęć, a słabą pamięć przy pomocy powtórek. Wielokrotne powtarzanie tej samej partii materiału gwarantuje nie tylko płynność w mówieniu i rozumieniu, ale i trwałe zapamiętywanie świeżo zdobytej wiedzy.


  KOLEJNOŚĆ UCZENIA SIĘ: UCHO, USTA, OKO, RĘKA
 
Student powinien uczyć się języka obcego w podobny sposób jak uczył się mówienia językiem ojczystym będąc dzieckiem. Jako dziecko, najpierw słyszał poszczególne wyrazy i zwroty, potem powtarzał to, co usłyszał, następnie oglądał litery i uczył się czytać, aż wreszcie na końcu sam zaczął pisać. 


CEL I EFEKTYWNOŚĆ METODY CALLANA 


Wiele dużych międzynarodowych firm, takich jak IBM, Fiat, Olivietti, Pirelli, Philips stosuje Metodę Callana do nauczania swoich pracowników języka angielskiego. Nie robiłyby tego, gdyby ich oczekiwania nie były spełniane. Język angielski jest obecnie używany jako środek międzynarodowej komunikacji, lecz jak dotychczas zbyt dużo czasu należało poświęcić w celu jego opanowania. Dzięki uproszczeniom i redukcji czasu studiowania Metodą Callana, biegłość językowa staje się możliwa dla każdego. Podstawowym celem naszych kursów językowych jest wykształcenie umiejętności efektywnego komunikowania się, tak aby móc używać języka angielskiego w codziennych sytuacjach.


  JAK WYGLĄDAJĄ LEKCJE WEDŁUG METODY CALLANA


Typowe zajęcia prowadzone Metodą Callana to dwie 50-minutowe lekcje. Podczas pierwszej lekcji, uczniowie powtarzają materiał przerobiony na poprzednich zajęciach. Lektor zadaje im pytania (zawsze dwukrotnie), które poznali na ostatnich zajęciach. Po przećwiczeniu przerobionego materiału uczniowie ćwiczą zdolność czytania.
Podczas drugiej godziny zajęć wprowadzany jest nowy materiał, który znów ćwiczony jest na zasadzie pytanie-odpowiedź. Zajęcia kończą się dyktandem, które sprawdza umiejętność pisania uczniów. Szkoła zaopatruje uczniów w niezbędne podręczniki, jednak podczas zajęć pozostają one zamknięte, tak aby uczeń skupił się jedynie na pytaniach lektora i nie pomagał sobie odczytując odpowiedzi z książki. Zadaniem lektora jest naprowadzenie ucznia na poprawną odpowiedź. 
SEKRETEM SUKCESU W OPANOWANIU JĘZYKA OBCEGO JEST SYSTEMATYCZNE POWTARZANIE I W TEN SPOSÓB OSIĄGNIĘCIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA BEZ NAMYSŁU. IM WIĘCEJ POWTARZASZ, TYM SZYBCIEJ SIĘ UCZYSZ.